• سیم و کابل ارت
  • سیم و کابل ارت
  • سیم و کابل ارت
  • سیم و کابل ارت

سیم و کابل افشان دو رشته

سیم های دو رشته ای دسته ای از سیمهای کوچک را بهم متصل می کنند و یک هادی ضخیم را تشکیل می دهند. سیم های دو رشته ای نسبت به سیم های تک رشته ای با سطح مقطع یکسان شکل پذیری بیشتری دارند. سیم های دو رشته ای زمانی مفید هستند که شما به مقاومت بیشتری در برابر خستگی فلزات نیاز دارید.

The Ultimate Guide to How to Choose a High-Quality Multi-Strand Wire

 

چرا سیم دو رشته ای در سیم کشی استفاده می شود؟

سیم کشی های دو رشته ای نسبت به هادی های تک رشته ای انعطاف پذیرتر و کمتر در معرض ترک خوردگی و خستگی فلزات است. این امر آن را به راه حل ارجح برای سیم کشی تبدیل می کند که نیاز به مانور و خم شدن بدون تجربه خستگی فلز دارد.

Stranded wire, double | Otto Heuss GmbH

سیم های چند رشته ای نسبت به سیم های تک رشته ای با سطح مقطع یکسان شکل پذیری بیشتری دارند. سیم های چند رشته ای زمانی مفید هستند که شما به مقاومت بیشتری در برابر خستگی فلزات نیاز دارید. سیم های چند رشته ای در مواردی استفاده می شوند که سخت بودن سیم های تک رشته ای مانند صفحات مدار مناسب نباشد.

کابل های دو رشته ای در سیستم های ضبط صدا (کابل چند هسته ای صوتی) ، دوربین های ویدئویی ، استودیوهای تلویزیونی و سیستم های کنترل دوربین استفاده می شوند. این کابل ها همچنین در مدارهای کنترل از راه دور ، سیستم های انتقال داده ، سیستم های صوتی و صوتی ، سیستم های کنترل محرک و سیستم های آدرس عمومی استفاده می شوند.

آرسام الکتریک

سیم و کابل،سیم و کابل ارت،سیم،کابل