• سیم و کابل ارت
  • سیم و کابل ارت
  • سیم و کابل ارت
  • سیم و کابل ارت

سیم و کابل تک رشته خشک

NYY به عنوان کابل برق جهت تأمین انرژی در تاسیسات ساکن ، داخل منزل ، فضای باز ، زیر زمین ، بتن و آب استفاده می شود که انتظار نمی رود آسیب مکانیکی داشته باشد.این سیم ها همچنین اندازه های مختلفی برای شرایط مختلف سیم کشی دارند. این سیم ها دارای مقاومت بالا هستند و در مدت زمان طولانی دچار خردگی نمی شوند. 

 

Solid Conductor Wire, कंडक्टर वायर, संवाहक तार in Noida , M/S NOIDA  ELECTRONICS | ID: 5736971291

 

موارد استفاده 

کابل جامد یا خشک با یک رشته یا هسته سیم ساخته شده است که دارای مواد غیر رسانایی برای عایق بندی است. این نوع کابل ها برای سیم کشی برق منزل و شرایطی که نیازی به انعطاف مداوم سیم ها نیست استفاده می شود.

سیم خشک ، سیم جامد یا تک رشته ای نیز نامیده می شود ، از یک قطعه سیم فلزی تشکیل شده است. سیم جامد برای سیم کشی تخته های نان مفید است. ساخت سیم جامد ارزانتر از سیم رشته ای است و در مواردی که نیاز چندانی به انعطاف پذیری در سیم داشته باشد از آن استفاده می شود.

What is the difference between solid and stranded cables? - Universal  Networks

تفاوت با سیم و کابل رشته ای

تفاوت اصلی بین سیم های جامد و رشته ای چیست؟ سیم های جامد از یک تکه فلز ساخته شده اند. ... سیم های رشته ای از چند رشته کوچک ساخته شده اند که با هم جمع می شوند و یک سیم منفرد را تشکیل می دهند. انعطاف پذیرتر از رسانای جامد است ، اما دوام کمتری دارد.

 

 

آرسام الکتریک

سیم و کابل،سیم و کابل ارت،سیم،کابل