• سیم و کابل ارت
  • سیم و کابل ارت
  • سیم و کابل ارت
  • سیم و کابل ارت

کابل خودنگهدار در چند سال گذشته به شدت مورد استقبال و استفاده گسترده در شبکه های برق ایران قرار گرفته است. کابل های خودنگهدار هوایی برای اولین بار در سال 1955 در کشور فرانسه برای جایگزینی در شبکه های فشار ضعیف با هادی سیمی مورد استفاده قرار گرفتند و به دلیل مزایای متعدد جایگاه کاربری مناسبی یافتند. شرکتهای فرانسه نقش موثری در گسترش استفاده از این نوع کابل داشته است.و امروزه این نوع کابل در بسیاری از کشورهای جهان کاربرد وسیع دارد سابقه بکارگیری این نوع کابل در ایران چندان طولانی نیست.

این کابل ها به دلیل نام انگلیسی خود یعنی Aerial Bundle Cables به اختصار به عنوان کابل ABC شناخته می شوند.

 

مزایا

مصونیت نسبی در برابر اتصال کوتاه ناشی از نیروهای خارجی (باد ، شاخه های افتاده) ، مگر اینکه آنها عایق را ساییده کنند.
می تواند در مجاورت درختان / ساختمان ها بایستد و در صورت لمس جرقه ایجاد نمی کند.
اصلاح و اصلاح درخت ضروری است
نصب ساده تر ، زیرا به میلگردها و مقره ها نیازی نیست.
سهولت نصب و رشته ، کم کارتر ، منابع ساختمانی کمتر مورد نیاز است.
از نظر زیبایی بیشتر جذاب است.
می توان آن را به صورت باریک تر نصب کرد.
در قطب های اتصال ، سیم های عایق پل برای اتصال سیم های غیر عایق در هر دو طرف مورد نیاز است. ABC می تواند یکی از این اتصالات را کنار بگذارد.
خطر کمتری برای شکستن خنثی در درخت یا وسیله نقلیه ، باعث افزایش ایمنی با سیستم های TNC می شود.
به طور قابل توجهی ایمنی را برای افراد خطوط به ویژه هنگام کار بر روی هادی های زنده بهبود یافته است.
تشخیص سرقت برق سخت تر و آشکارتر می شود.
تعمیر و نگهداری کمتر مورد نیاز و بازرسی های لازم از خطوط.
قابلیت اطمینان در مقایسه با هر دو سیستم سربار رسانای برهنه و سیستم های زیرزمینی. هادی های عایق بندی شده از تماس تصادفی جلوگیری می کنند و در صورت سقوط سیستم تعلیق می توان به طور موقت منبع تغذیه را حفظ کرد.

 XLPE Insulation Aerial Bundled Cable 3 Phase conductors With 1 Messenger  Conductor

 

این کابل ها در سراسر جهان از محبوبیت و استفاده بالایی برخوردار هستند.

آرسام الکتریک

سیم و کابل،سیم و کابل ارت،سیم،کابل